Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The menu, bookmarks gets blacked-out as I mouse over it.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 562 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

This should summarize what I mean. http://i.imgur.com/PCZ61.png

Giải pháp được chọn

Try to disable hardware acceleration in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Try to disable hardware acceleration in Firefox.