Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I zoom screen image?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 75 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In internet explorer you can zoom the screen image. This makes it easier to see and better fits my 24" screen.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't have an automatic fit to screen.

You can use an extension to set a default font size and page zoom on web pages.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào