Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a firefox I can install on my windows 8 system that will work?

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 667 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi redriverbandit

more options

I do not want to waste my time and effort if there is not a version that will work on the new windows.

Giải pháp được chọn

Yes Windows 8 and Firefox 17.0.1 are perfectly compatible. The only thing that won't work is Windows Metro, but that will be included in a near future version of Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Yes Windows 8 and Firefox 17.0.1 are perfectly compatible. The only thing that won't work is Windows Metro, but that will be included in a near future version of Firefox.

Được chỉnh sửa bởi user633449 vào

more options

SOLVED - THANK YOU