Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I disable the drop-down list of suggested sites shown on my address bar?

  • 4 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 17894 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

As you type into the address bar, Firefox displays a drop-down list of suggested sites and actually the pages I have visited.I want to know how can I disable that ? Is that possible? I don’t like it it’s not useful and it’s so unsecure now every body that doesn’t know anything about computer is able to know what pages I visited before if he can be behind my desk.

Giải pháp được chọn

You can disable the suggestion via:

  • Firefox/Tools > Options > Privacy > Location Bar: When using the location bar, suggest: Nothing
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

You can disable the suggestion via:

  • Firefox/Tools > Options > Privacy > Location Bar: When using the location bar, suggest: Nothing

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

I should have known my savior Cor-el again. just the answer. thanks man thanks a lot.

more options

My settings are right but I still get suggestions when I type in the url bar.

more options

You can check on the about:config page if the browser.urlbar.autocomplete.enabled pref is set to false if you want to disable the location bar drop down list.