Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you make the left-most toolbar smaller. It's covering the download helper icon.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The Firefox navigation toolbar covers the download helper icon in the left.

I cannot grab it to resize.

I don't know what made it bigger in the first place.

How do I make it smaller again? reinstall?

Giải pháp được chọn

Can you attach a screenshot?

Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot.

You can check for problems with the localstore.rdf file.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Can you attach a screenshot?

Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot.

You can check for problems with the localstore.rdf file.