X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do you make the left-most toolbar smaller. It's covering the download helper icon.

Được đăng

The Firefox navigation toolbar covers the download helper icon in the left.

I cannot grab it to resize.

I don't know what made it bigger in the first place.

How do I make it smaller again? reinstall?

The Firefox navigation toolbar covers the download helper icon in the left. I cannot grab it to resize. I don't know what made it bigger in the first place. How do I make it smaller again? reinstall?

Giải pháp được chọn

Can you attach a screenshot?

Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot.

You can check for problems with the localstore.rdf file.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 11.5 r502
  • Amazon MP3 Downloader Plugin 1.0.17
  • Displays Java applet content, or a placeholder if Java is not installed.
  • Microsoft Office for Mac SharePoint Browser Plug-in

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17567 giải pháp 158879 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Can you attach a screenshot?

Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot.

You can check for problems with the localstore.rdf file.

Can you attach a screenshot? *http://en.wikipedia.org/wiki/Screenshot *https://support.mozilla.org/kb/how-do-i-create-screenshot-my-problem Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot. You can check for problems with the localstore.rdf file. *http://kb.mozillazine.org/Corrupt_localstore.rdf