X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Does Firefox run on Windows 8 64 bit >

Được đăng

Will Firefox run on Windows 8 operating system? I was looking to download Firefox, but it only shows Windows 7 compatibility.

Will Firefox run on Windows 8 operating system? I was looking to download Firefox, but it only shows Windows 7 compatibility.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/6.0; .NET4.0E; .NET4.0C; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 2.0.50727; MASMJS; WebView/1.0)

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1535 giải pháp 10703 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Yes it does (though not in the new Metro UI). There may be a few minor bugs, but they are being fixed as quickly as possible.

Yes it does (though not in the new Metro UI). There may be a few minor bugs, but they are being fixed as quickly as possible.