Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Firefox run on Windows 8 64 bit >

  • 1 trả lời
  • 92 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

Will Firefox run on Windows 8 operating system? I was looking to download Firefox, but it only shows Windows 7 compatibility.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yes it does (though not in the new Metro UI). There may be a few minor bugs, but they are being fixed as quickly as possible.