Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change the color of the bookmark toolbar and the border of Firefox?

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1611 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RBGERSON

more options

My border and bookmark toolbar was a nice dark orange color. It changed to a baby blue and I want to change it back to orange.

I didn't do anything it changed by itself.

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

got that fixed it I enabled a program..and it kicked back on thanks.

more options

Can you tell us the name of the program you enabled? So if other people have this problem, they can do what you did to fix it. Thanks.

more options

It was flazaras by ronzilla