Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I clear my entire history, and not just one website at a time?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

There are no details just the guestion.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have Gingerbread, so I can't check the ICS menus myself. If you click the 3 vertical dots to the right of the tab number, can you find Settings and then "Clear Private Data"?

(By click I meant tap...)

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào