Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when I try to go to about.config it just goes to "server not found"

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 401 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi shelody

more options

I'm trying to set the default search from the address bar back to google from something else. I understand that I need to go to about.config etc. But when I type in about.config it just goes to "server not found"

Giải pháp được chọn

hello shelody, it's about:config (with a colon).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello shelody, it's about:config (with a colon).

more options

Okay, I'm a dunce. Thank you :). Or maybe I just have old eyes :).