Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to open applications after closing them

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

After i close all firefox applications do i need to do anything so that everything remains normal? If so what should i do? Please advise.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

First you need to update to Firefox 17.0.1. Update Firefox to the latest release. The version you are running is buggy and insecure.

Second, I'm not sure what you mean. Can you please update then explain what exactly you are talking about here? Thanks :)