Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

change firefox search engine

  • 6 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 13802 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mycroft Project

more options

Hy! How can i modify firefox search engine to google.ro not google.com? I follow this tutorial, but when i select a word or phrase and search, my search engine is google.com. I want to search to google.ro https://support.mozilla.org/en-US/questions/785610

Giải pháp được chọn

Hello odo89, you mean in search bar ?

see : in Major Engines session : http://mycroft.mozdev.org/search-engines.html?name=google.ro


thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Giải pháp được chọn

Hello odo89, you mean in search bar ?

see : in Major Engines session : http://mycroft.mozdev.org/search-engines.html?name=google.ro


thank you

more options

you are welcome

more options

Hi, I have a simular problem. I just installed comodo firewall and now my search engine of the URL-bar is "comodo search". How do I change it back to google.com?

more options

you will have to check the settings in the Comodo firewall if that program intercepts the DNS look up and divert to that search page in case of a DNS look up failure.

more options

I'm seeing a lot of visitors referred by this post who I suspect don't really want google.ro

For other domains can I suggest:

http://mycroftproject.com/google-search-plugins.html

Được chỉnh sửa bởi Mycroft Project vào