Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I access emails I previously put into my "saved" file?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I can get to the listing that shows the three boxes and I click on the one that says "Saved" followed by the number of messages, but nothing happens.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't do email, it's strictly a web browser.

If you are using Firefox to access your mail, you are using "web-mail". You need to seek support from your service provider or a forum for that service.

If your problem is with Mozilla Thunderbird, see this forum for support. https://support.mozillamessaging.com/.../home
or this one
http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=39