Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable tab bar and navigation toolbar when in fullscreen mode

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 987 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is there a code with userChrome.css that I can use to disable the tab bar and navigation toolbar when in fullscreen mode

Giải pháp được chọn

You can hide the full screen toggler, so moving the mouse to the top wont activate it.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

#fullscr-toggler { display:none!important; }
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can hide the full screen toggler, so moving the mouse to the top wont activate it.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

#fullscr-toggler { display:none!important; }