X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to disable tab bar and navigation toolbar when in fullscreen mode

Được đăng

Is there a code with userChrome.css that I can use to disable the tab bar and navigation toolbar when in fullscreen mode

Is there a code with userChrome.css that I can use to disable the tab bar and navigation toolbar when in fullscreen mode

Giải pháp được chọn

You can hide the full screen toggler, so moving the mouse to the top wont activate it.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

#fullscr-toggler { display:none!important; }
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 11.5 r502
  • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
  • Next Generation Java Plug-in 10.9.2 for Mozilla browsers

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17539 giải pháp 158588 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You can hide the full screen toggler, so moving the mouse to the top wont activate it.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

#fullscr-toggler { display:none!important; }
You can hide the full screen toggler, so moving the mouse to the top wont activate it. ---- <pre><nowiki>@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */ #fullscr-toggler { display:none!important; }</nowiki></pre>