Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change Personal setting

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PremiumWorks

more options

How do I change my e mail address?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you be more specific? Like, your Gmail? If it's something like that, Mozilla Firefox has nothing to do with it. And, here isn't the place to ask to how to change your email address, unless it has something to do with Thunderbird or somehow Firefox.