Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adobe Reader updater script error - download of reader does not occur

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 797 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi adminGDS

more options

When accessing a web page that tries to display a PDF document, Firefox says my plugin needs to be updated and offers to do that. I download the updater and run it and it comes up with a dialog box with the info below. Interestingly, even though I am running Firefox, the dialog box is "Internet Explorer Script Error" box. Note I can still view the PDF document by closing the Firefox notification bar that my plugin needs to be updated.

Giải pháp được chọn

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Problem solved by creating a new profile, updating Reader, restarting to see if problem fixed - Yes. The deleted the new profile, restarted and now works fine.