Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

should i uninstall ie9 afewtr using firfox for two years?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 55 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have been using Firefox as my browser for at least a couple years. I no long ever use IE9. Should I uninstall it? If I do, are there other programs on my PC that will be affected? If I should dump it, what is the best way to do it? Win 7 64-bit is my OS.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It is usually best to keep IE installed in case you need to for (MS) websites that require ActiveX controls to access them.
You should be able to disable IE shortcuts that Windows may be displaying automatically via setting in the control panel or start menu settings.