Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to let Property-Bee work with other property sites like homehippo.ug?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 243 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I recently moved from London to Kampala. I used to use Property-Bee to help me to buy a flat. Found it quite useful. There is a property listing website www.homehippo.ug in Kampala that I used to find a house to rent. It's a new website and apparently they are going to have sales section soon. Was wondering how to make Property-Bee work with this homehippo.ug site as we plan to purchase a house here next year.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sorry, that isn't a Firefox Support issue.

Try the Property-Bee support forum:
https://property-bee.com/forum/