Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

computer returns to Owner Locked every minute

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 365 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

Just recently My windows 7 laptop, have firefox/Mozilla, returns automatically to Owner Locked window every minute. No time to read. Why and what can I do? Sandra

Tất cả các câu trả lời (1)

more options