Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does firefox diffuse my symbols?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 69 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Joe

more options

http://tinypic.com/r/5cdk6p/6

http://tinypic.com/r/10pq2qw/6

guys, honestly... what is wrong here? it started when i upgraded from 16.0.2 to 17.0, so i used aurora, but still it happens -.-

Giải pháp được chọn

See also [/questions/942265] Font is messed up on Firefox 17.0

Try to set the gfx.content.azure.enabled pref to false or if this didn't help disable Direct2D by setting the gfx.direct2d.disabled pref to true on the about:config page and leave hardware acceleration otherwise enabled.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

hello, please try disabling hardware acceleration in firefox > options > advanced > general & see if this can resolve the issue for the moment...

more options

Giải pháp được chọn

See also [/questions/942265] Font is messed up on Firefox 17.0

Try to set the gfx.content.azure.enabled pref to false or if this didn't help disable Direct2D by setting the gfx.direct2d.disabled pref to true on the about:config page and leave hardware acceleration otherwise enabled.

more options

thank you for your quick answers ;)