X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to repair:0x8004230F

Được đăng

I want to make a system-repair but it does not work. The only answer I get is:problem 0x8004230F

I want to make a system-repair but it does not work. The only answer I get is:problem 0x8004230F

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 11.5 r502
 • Google Update
 • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_37 for Mozilla browsers
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • McAfee MSC FF plugin DLL
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.4
 • McAfee Virtual Technician plugin for Mozilla (Gecko Version: 1.8b1)
 • GEPlugin
 • 5.1.10411.0
 • Firefox Proxy component for eMail ID
 • ShiVa3D Plugin 1,8,1,1 for 3D real-time applications made with ShiVa Editor.
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • e.dentifier2 Plug-in for Mozilla
 • np-mswmp

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0

Thông tin chi tiết

ideato 893 giải pháp 6250 câu trả lời
Được đăng
Hello folkertsbe, it is NOT firefox issue, but you can see : http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/itprovistaapps/thread/d8ce18bb-82a2-4d6e-a955-6a624aaaff6c see also : http://search.microsoft.com/en-us/Results.aspx?q=0x8004230F+windows+vista+error+system+repair&x=0&y=0 thank you