Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I save the pages I have open in a single window as a tab group?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 439 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dumdidadida

more options

In Internet Explorer I am able to 'Add Current Tabs to Favorites' so all my pages are saved as a tab group. How do I do this in Firefox?

Giải pháp được chọn

Hi,

You can try to right-click on a tab and Bookmark All Tabs.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

You can try to right-click on a tab and Bookmark All Tabs.