Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The error is :C:\Programs\kasperskylab\kasp.int.sec.2013\TrafMon2.ppl

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 953 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

the same i have written

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, this seems to be a problem with kaspersky's anti virus program - please contact their support to get help for this issue: http://support.kaspersky.com/kis2013