Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no toolbar

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 835 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jan.

more options

hi, installed ubuntu 12.04 dual with xp. i have no toolbar in firefox. further is there a dutch site about the firefox in U 12.04? thanks in advance samurai11

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn