Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Wrong old Firefox version 3.6 is showing to the internet while using latest verion 17

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 140 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi saebel

more options

I'm using latest Firefox version 17 but on the internet it tells me i would use Firefox 3.6. My PC is an Intel Duo Core Processor from 2007 on Windows XP Service Pack 3. How's that possible and how to fix this problem?

Thanks

Giải pháp được chọn

Your user agent string was corrupted in the past when you were using Firefox 3.6 and it hasn't been updated since. Try reading How to reset the default user agent on Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Your user agent string was corrupted in the past when you were using Firefox 3.6 and it hasn't been updated since. Try reading How to reset the default user agent on Firefox

more options

No more problems and thanks for the fast help!

Được chỉnh sửa bởi saebel vào