Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does Firefox prevent me from tracking my minutes for my sprint cellphone when IE and Chrome have no problem

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

When I go to www.sprintpcs.com, the screen does not load all the way and I cannot check my minutes used; number of text messages used or any other such data. If I switch to IE or Google Chrome, I do not have a problem checking the aforementioned. This is a recent problem since upgrading to Firefox 17. Please help as I really like using Firefox over IE and Chrome.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options