Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i've tried to add desk top icon to your browser but i am having a problem .i have set my home page to msn and can't find the button next to address bar to set i

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i can not get to options window-content panel-where i was told i can drag it to my desk top if you have a link or any way other then that i can get this resolved. on ie all i had to do was right click my mouse.please help thank you sal

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

If you are talking about moving the page to your desktop, then all you have to do is drag the favicon to the left of the address bar to the Desktop.

If you are talking about something else, please explain a little clearer.

Thank you! :)

more options

Please update Firefox as well, Update Firefox to the latest release

more options

Tylerdowner:

Thanks! Didn't see that.

more options

See also Updating

Được chỉnh sửa bởi dumdidadida vào

more options