Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MAC-FF17- Omni.ja File Support for Saved Passwords? Help!!

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 144 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ArunEminm

more options

You used to be able to go into the omni.ja file and change lines in the nsLoginManagerPrompter.js to make it so FF saved passwords automatically without stupid popups. I tried this in FF17 and replaced the omni.ja with the edited version. As soon as I open FF Crashes.. Does anyone have a work around?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

me too same problem