Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I add a spam tab and where does my spam go if I don't have a spam tab?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 401 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I fear some new emails may be going to spam, but I have no spam tab like my other gmail accounts. So how do I check the spam folder wherever it is. And how can I add a spam tab for this gmail account?

Giải pháp được chọn

This isn't a firefox question, it is a gmail question. Please use the gmail support site for help. http://support.google.com/mail

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This isn't a firefox question, it is a gmail question. Please use the gmail support site for help. http://support.google.com/mail