Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The fantasy premier league website shows a pop up when opened in firefox but doesnt show one when opened with chrome or safari, why?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
more options

The "fantasy.premierleague.com" url/web site shows a pop up when the username space is clicked on. No such pop up comes up when chrome and safari (both running in incognito and private browsing mode) are used to open the same url. My firefox version is 16.0.2 and runs in private mode.

Does firefox have an internal issue with the website url or is it a security issue with firefox?