X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

FF17 - download button changes size

Được đăng

The download button at first looks ok until you click on it, its size gets bigger:

http://cl.ly/image/0x0R3p1X3H0u

Is it a bug?

The download button at first looks ok until you click on it, its size gets bigger: http://cl.ly/image/0x0R3p1X3H0u Is it a bug?

Giải pháp được chọn

Hi iibpmii

unfortunately, yes it is Bug 794752 - downloads toolbar button changes size the first time it's clicked


thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 11.4 r402
  • Microsoft Office for Mac SharePoint Browser Plug-in

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0

Thông tin chi tiết

ideato 893 giải pháp 6250 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi iibpmii

unfortunately, yes it is Bug 794752 - downloads toolbar button changes size the first time it's clicked


thank you

Hi iibpmii unfortunately, yes it is [https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=794752 Bug 794752] - downloads toolbar button changes size the first time it's clicked thank you