Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

login boxes are missing

  • 4 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 2367 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mcocchiarella

more options

when trying to use a website that needs an ID and password, neither box is showing and cant click into the area to enter login id and password

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

It looks that the login input fields are added via JavaScript and the input fields are a Flash object.

So if you do not see them then check that you aren't blocking JavaScript and that Flash is working properly.


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

It looks that the login input fields are added via JavaScript and the input fields are a Flash object.

So if you do not see them then check that you aren't blocking JavaScript and that Flash is working properly.


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.
more options

And the form is in an iframe hosted on a different server. Very strange.

more options

If the Flash plugin is disabled then I get normal input fields with autocomplete=off, so the script is able to workaround that.

more options

This worked - thanks