Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

download windows 2008 friefox version. for offline installation. keeps defaulting to me mac

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6266 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

I'm trying to find the latest version of Firefox for Windows 2008 R2 for offline installation. My laptop is a Mac and the download keeps defaulting to OSX and I cannot find any link to get to the windows version.

Thanks Bob

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi comire

Firefox 15.0.1 (the latest) System Requirements are here: http://www.mozilla.org/en-US/firefox/15.0.1/system-requirements/ (it does not specifically list Windows Server 2008, says Windows Server 2003, but that does not mean it won't work).

download from : http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html

if the above does not work try : ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/15.0.1/win32/


thank you

Được chỉnh sửa bởi ideato vào