Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I would like to know if the new mountain lion social feature works with firefox.

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 83 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shoeb Surya

more options

I added social networking to my accounts on mountain lion. In Safari there is a share button directly next to the address bar. I am wondering if this feature is also compatible with firefox. I can't seem to find a share button.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hello, the developers at mozilla are already working on an integration of sharing & social features into the browser - at the moment they are scheduled to land in firefox 17.

in the meantime you could try the firefox share addon: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/firefox-share-alpha/

more options

This will be very useful integration with FF..

Shoeb Surya

[link(s) removed by Moderator]

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào