Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

我不想安装Flash插件,但是在访问需要这个插件的网站时,总会弹出"安装缺失插件"面板,每次都需要手动去关闭,不胜其烦。有没有办法让这个面板不再弹出?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 217 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dragonsun7

more options

我不想安装Flash插件,但是在访问需要这个插件的网站时,总会弹出"安装缺失插件"面板,每次都需要手动去关闭,不胜其烦。有没有办法让这个面板不再弹出?

Được chỉnh sửa bởi dragonsun7 vào

Giải pháp được chọn

hello dragonsun7, you can disable the infobar for missing plugins like this: enter about:config into the firefox location bar & search for the preference named plugins.hide_infobar_for_missing_plugin - double-click and toggle that entry to true.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello dragonsun7, you can disable the infobar for missing plugins like this: enter about:config into the firefox location bar & search for the preference named plugins.hide_infobar_for_missing_plugin - double-click and toggle that entry to true.

more options

Oh~ Thank you very much!