X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

when downloading files by internet download manager sometimes shows the file name of downloaded video as videoplayback instead of the original file name

Được đăng

when downloading video files by the ( internet download manager) most of times the file name downloaded as ( video playback ) instead of actuly name of the files please let me know how to solve such problems?

when downloading video files by the ( internet download manager) most of times the file name downloaded as ( video playback ) instead of actuly name of the files please let me know how to solve such problems?

Giải pháp được chọn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Điều này đã xảy ra

Bất cứ khi nào Firefox được mở lên

Điều này bắt đầu khi...

downloading video files

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Facebook Desktop Plugin
 • Shockwave Flash 11.4 r402
 • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_35 for Mozilla browsers
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.6.6.636
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.4
 • Google Update
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • 5.1.10411.0
 • NPWLPG

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1

Thông tin chi tiết

Swarnava Sengupta
 • Locale Leader
493 giải pháp 3273 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

can you please also contact IDM support about it?

can you please also contact IDM support about it? * http://www.internetdownloadmanager.com/register/new_faq/main.cgi

Được chỉnh sửa bởi Swarnava Sengupta vào