Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How did Yontoo Extension get added without my knowledge

  • 1 trả lời
  • 40 gặp vấn đề này
  • 10051 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mike Won

more options

I noticed several domains, mysupercheap.com and ndsvc.com, always showing up in the NoScript block list. I traced it to an extension called Yontoo. I never installed this. How was it added without my knowledge? How can I block the adding of extensions without my permission?

Giải pháp được chọn

'Tools' > 'Options' > 'Security' ~ [check 'Warn me when sites try to install add-ons']

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 27

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

'Tools' > 'Options' > 'Security' ~ [check 'Warn me when sites try to install add-ons']