Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make Bing the default search engine on my address bar? I don't support google.

  • 6 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 8765 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Cr4Ck3R

more options

How do I change the default search engine on the address bar?

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Are we forced to use Google?

more options

Oh God please somebody reply..

more options

This isn't "chat", you might need to wait more than 15 minutes for an answer.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/search-web-address-bar#w_changing-the-internet-keyword-service

more options

WOW IT DOESN'T HAVE TO BE THIS DIFFICULT BUT I DID IT FINALLY

more options

As a footnote, Microsoft has created a Bing add-on that might be of interest to you: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/bing/

more options

Guys its very simple just follow this tutorial :D http://www.youtube.com/watch?v=0I2nruvEsp4

and the prefix for Bing is: http://www.bing.com/search?q=