Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

history changed to reverse order on its own; I try to change it back to most recent first, but it refuses to reset

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I check AtoZ, but it won't change and when I click on 'views' again its changed back to Z to A..Why did it do this in the first place? I don't like what it did.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn