Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

мерцание экрана при просмотре страниц и видео

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5434 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

плагины все я обновил, проблема не исчезла

Giải pháp được chọn

Try to disable hardware acceleration in Firefox.


You can check for problems caused by a recent Flash 11.3 update and possibly downgrade to Flash 11.2 or 10.3.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Try to disable hardware acceleration in Firefox.


You can check for problems caused by a recent Flash 11.3 update and possibly downgrade to Flash 11.2 or 10.3.

more options

проблема решилась. отключил аппаратное ускорение. большое спасибо