Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

.ics file opened as plain text

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 306 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dumdidadida

more options

Hi,

I create a hyperlink to an .ics file on my webpage. But it always show the plain text in the browser instead of download the file. Could anyone help?

Thanks a lot.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

You can try to configure .ics file types as application/octet-stream.