Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New Question: add a 2nd "Home" icon on the toolbar?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dumdidadida

more options

In an old question I asked about adding a second "home" icon that I could place randomly on the toolbar since the old old thubber no longer does that.

At some point after that forum question - which was not answered - someone provided me an add-on that would provide the 2nd House type icon, but in B&W. Does anyone know about that? I can no longer find it. Thanks to all.

Giải pháp được chọn

Hi,

You could also try Custom Buttons. Please see this.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

You could also try Custom Buttons. Please see this.

more options

Thanks. Great options. With appreciation, me.

more options

You're welcome :)