Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I open Firefox. It suddenly crashes. It prompts me to start safe mode. Sometimes I press Safe mode. Either way. it still crashes.

I'm using Windows 7.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi,

You can try to start Firefox in a new profile. If you have security software (antivirus, firewall), please make sure to fully re-trust Firefox and its processes in all the different configuration areas/modules of the security software. Please see this.

AV/Firewalls Configuration

Profiles Howto

more options

You can also check for problems caused by a recent Flash 11.3 update and possibly downgrade to Flash 11.2 or 10.3.