Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

connection to wireless printer

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 293 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi atlcri

more options

Firefox does not send a complete document to printer.

Giải pháp được chọn

Do other programs print to this printer correctly? Have you tried to Reinstall it? Have you read Fix printing problems in Firefox?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Do other programs print to this printer correctly? Have you tried to Reinstall it? Have you read Fix printing problems in Firefox?

more options

Tylerd: I just reset all FF printer settings and it seems to have worked. I had saved documents in PDF and they were even saving incorrectly...so removing "print" lines did the trick...fingers crossed. Thx!