Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hypersnap Textsnap works with Firefox 3.6.12 but not later version:any ideas?

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 110 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi firefoxrh

more options

Running XP Pro sp3. Textsnap worked with almost all screens presented by Firefox 3.6.12 - tellingly, not pdf's - but updating to latest version of Firefox has left Textsnap almost totally disabled. So how is text/screen presentation different in new Firefox, and is there a workaround? Thank you

Giải pháp được chọn

Hello, cor-el. Thanks for your reply. Unfortunately it didn't work - but I marked your reply "helpful", because even though an idea doesn't work, it is still helpful! Thank you. rh

And I've just seen that marking your reply as "helpful" automatically tags the problem as "solved" - even though there is a separate "Did this solve . . . " button. I'll know next time.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Maybe try to disable hardware acceleration in Firefox.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"
more options

Giải pháp được chọn

Hello, cor-el. Thanks for your reply. Unfortunately it didn't work - but I marked your reply "helpful", because even though an idea doesn't work, it is still helpful! Thank you. rh

And I've just seen that marking your reply as "helpful" automatically tags the problem as "solved" - even though there is a separate "Did this solve . . . " button. I'll know next time.

Được chỉnh sửa bởi firefoxrh vào