Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After removing the new-tab feature I get a 'Problem loading page' message in stead of a blank page.

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John99

more options

I followed the steps on the help page to remove the new-tab feature which I absolutely hate. So now there's "about:blanc" in the address bar as before, but now I get this 'problem' message and I just want my blank page back.

Giải pháp được chọn

Hi,

You can try to Reset it by right-clicking on it. You can also try to enter about:blank as the value.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

You can try to Reset it by right-clicking on it. You can also try to enter about:blank as the value.

more options

I replaced 'blanc' by 'blank' and that solved the problem. Thanks for your help.

more options

Just a bit of background information. The instructions are here: