Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox не воспроизводит видео на сайтах

  • 3 trả lời
  • 164 gặp vấn đề này
  • 10749 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sewa

more options

установлена версия Firefox 13.0, установлен плагин Shockwave Flash 11.3 r300 - актуален. В других браузерах все работает.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

как запустить Firefox в безопасном режиме я не разобралась, остальные действия привели к тому, что появился звук, но видео или кнопки управления видео не отображаются...

more options

У меня Firefox 14.0.1 не воспроизводится водео на сайте mail.ru, помогите пожалуйста!)) флеш плеер установлена самая новая версия.