Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

当我点击“文件->另存为"时,浏览器会“无法响应”

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 308 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

当我点击“文件->另存为"时,浏览器会“无法响应”。无附加组件,插件有不少。 以前不会,后面不知道是因为什么不行了。也不记得安装过什么,但未对firefox做直接修改。

Tất cả các câu trả lời (1)

more options