Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to install dynamic fonts during loading the website?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 106 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

During loading the website, some of theTamil fonts in official website are not displayed in the browser. Dynamic fonts are not loaded and displayed. So I need the help to enable dynamic font installation.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The Padma extension should allow you to view websites that make use of proprietary font formats.

The proper way to embed fonts in Firefox is described in the following article (only useful for web designers).

more options

Can you post a link to a public page that doesn't require authentication (log in) to access it?

See also: