Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I get rid of mywebsearch?

  • 1 trả lời
  • 37 gặp vấn đề này
  • 983 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I want to get rid of this

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Download and Install MalwareBytes Anti-Malware, run a full Scan. http://www.malwarebytes.org/

Download and Run TDSSKiller http://support.kaspersky.com/faq/?qid=208283363

Download and Install Microsoft Security Essentials http://windows.microsoft.com/en-US/windows/products/security-essentials (not an official endorsement, but I personally recommend MSE as an awesome permanent anti-virus)

Double check for all Windows Updates.

Then, read Uninstalling add-ons, uninstall or disable all MyWebSearch Extensions, and other unneeded or unwanted extensions.

Go into Start, then Control Panel, then Add or Remove programs, uninstall MyWebSearch, Inbox Toolbar, Pricegong, etc. (not all of these may appear, but some may be there).

Then, you will have to reset your home page to what you want it to be. How to set the home page can help.

finally, install this extension to reset your search to the default https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/searchreset/

Được chỉnh sửa bởi user633449 vào