Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How To Configure RTSP Protocol to play with vlc or some other player

  • 1 trả lời
  • 60 gặp vấn đề này
  • 9394 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i am unable to play any online file with rtsp protocol plz help as the url is also not visible on site only a error msg shown that firefox doesn't understand.......................................

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You need to enable that RTSP protocol in a player that can handle the RTSP protocol.

See also http://kb.mozillazine.org/Register_protocol